พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

อ่านต่อไป

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

อ่านต่อไป

คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อไป

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ

อ่านต่อไป

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ“

อ่านต่อไป

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ นายคมศร บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่งครับ

อ่านต่อไป