ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากมีการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่ัวันอังคาร 28 – 29 พ.ย. 2566 และเปิดเรียนตามปกติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ย. 2566

อ่านต่อไป

กลยุทธ์การบริหารวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

https://drive.google.com/file/d/1ZtRo1ozHPW4Kq1107wooiW […]

อ่านต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

อ่านต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

https://art71.vichakan.net/sm-ksn

อ่านต่อไป

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางดีเด่น

อ่านต่อไป

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

อ่านต่อไป

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

อ่านต่อไป

คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อไป