ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

-

ประกาศโรงเรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนตามอัธยาศัยระหว่าง วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566เพื่อเตรียมความพร้อมวัด สมรรถนะการเรียนรู้ทั่วไป TGAT

-

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากมีการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่ัวันอังคาร 28 – 29 พ.ย. 2566 และเปิดเรียนตามปกติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ย. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์การบริหารวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

https://drive.google.com/file/d/1ZtRo1ozHPW4Kq1107wooiW […]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://art71.vichakan.net/sm-ksn

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์