::โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร: อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.24

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.24